woensdag, 31. augustus 2011 - 22:36

Gemeente in actie tegen illegale bewoning door arbeidsmigranten De Oesterbaai

Kapelle

De gemeente Kapelle gaat optreden tegen illegale bewoning door arbeidsmigranten in recreatiewoningen van Villapark De Oesterbaai in Wemeldinge.

Met deze actie geeft de gemeente gevolg aan de instemming met het voorstel van de rechtbank.

Begin dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle besloten handhavend te gaan optreden tegen het strijdig gebruik van recreatiewoningen op Villapark De Oesterbaai. Dit door in eerste instantie op te treden tegen permanente bewoning van die woningen ten aanzien waarvan een gedoogbeschikking is geweigerd. Tegen dit besluit is door de Exploitatie-Coöperatie van Eigenaren van het Villapark De Oesterbaai beroep inge-steld. De zitting van de rechtbank heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2011.

De rechtbank heeft geconstateerd dat de bron van ergernis vooral zit bij de bewoning door arbeidsmigranten en dat de gemeente vanwege andere prioritering daarop niet heeft gehandhaafd. Tevens stelde de rechtbank vast dat er nog geen concreet uitzicht is op legalisering door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Op voorstel van de rechtbank krijgt de gemeente twee maanden de tijd om ernst te maken met de handhaving van het strijdig ge-bruik door arbeidsmigranten. Uiterlijk 16 oktober 2011 dient de gemeente een rapport te overleggen waarin de stand van zaken met betrekking tot de handhaving is weergegeven. Daarna zal de rechtbank uitspraak doen.

Als eerste zal een inventarisatie gemaakt worden om te weten te komen welke woningen wor-den bewoond door arbeidsmigranten. De eigenaren van de woningen waarvan is geconstateerd dat arbeidsmigranten in dit pand zijn gehuisvest, zullen een brief in de vorm van een vooraanschrijving ontvangen. Daarin wordt de constatering verwoord en de gelegenheid geboden deze overtreding binnen de gestelde periode op te heffen.
Provincie:
Tag(s):