donderdag, 25. augustus 2011 - 17:04

Gemeente Kapelle stelt beroep in tegen besluit op bezwaar Zeeuwse spoorlijn

Kapelle

Door ProRail is een maatregelenpakket opgesteld om de geluidsbelasting van de Zeeuwse spoorlijn te beperken.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op basis van dit plan de hoogst toelaatbare waarde van geluidsbelasting op de omliggende woningen bepaald en de te nemen beperkende maatregelen vastgesteld. Het college van burge-meester en wethouders van Kapelle heeft tegen de besluiten van het ministerie bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn echter niet gegrond verklaard. Hiertegen stelt de gemeente Kapelle beroep in.

Op 22 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kapelle besloten bezwaar te maken tegen de besluiten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De onderliggende rapportage is volgens het adviesorgaan van de gemeente Kapelle, de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD), namelijk niet voldoende duidelijk en bevat onzorgvuldigheden.

Verder is het college van B&W vanwege geluid- en trillingshinder tegen het toepassen van een hogere maximum snelheid op de Zeeuwse spoorlijn. De bezwaren zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu echter niet gegrond verklaard. De RMD heeft geadviseerd om hiertegen beroep in te stellen zodat de hoogste bestuursrechter hierover een oordeel kan vellen. De gemeente tracht hiermee op te komen voor de belangen van de bewoners die overlast ondervin-den van de Zeeuwse spoorlijn.
Provincie:
Tag(s):