zondag, 9. oktober 2011 - 16:54

Gemeente Maastricht werkt aan de weg

Maastricht

Vanaf maandag 10 oktober wordt er in Maastricht op verschillende plekken gewerkt aan de weg.

Rijksweg
Vanaf 10 oktober wordt er van maandag tot en met donderdag tussen 21.00 en 6.00 uur gewerkt aan de Rijksweg. Soms wordt ook op vrijdag gewerkt. Tijdens de werkzaamheden is de Rijksweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer met uitzondering van voetgangers en fietsers. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De verwachting is dat de werkzaamheden medio december zijn afgerond.

Aanleg rotonde Meerssenerweg
Op het kruispunt Meerssenerweg/Kemenadeplein/Kasteel Verduynenstraat wordt een rotonde aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen. De eerste fase duurt ongeveer vijf weken, de tweede vier en fase drie wordt in een weekend afgerond. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Door deze rotonde stroomt het verkeer beter door. Ook verbetert hiermee de bereikbaarheid van Limmel en Nazareth. De werkzaamheden duren tot medio december.

Heugem
In Heugem vindt onderhoud plaats aan verschillende straten en worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd in de Sint Michaëlsweg. In de Termileslaan komt er nieuw asfalt en nieuwe trottoirbanden. Er worden nieuwe kolken geplaatst en de weg aan de oostkant wordt 45 cm breder.

In De Beente gaan wordt het asfalt vervangen en de stoepen aan de kant van de school. Asfaltering gebeurt in de herfstvakantie om zo de overlast bij de school te minimaliseren.
Provincie:
Tag(s):