dinsdag, 2. augustus 2011 - 20:25

Gemeente Moerdijk moet kosten bluswater Chemie-Pack betalen

Moerdijk

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft dinsdag in hoger beroep geoordeeld dat de gemeente Moerdijk de kosten voor het opruimen en opslaan van het bluswater na de brand bij Chemie-Pack moet vergoeden.

Na de brand op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack in Moerdijk heeft Wilchem B.V. het bluswater opgeruimd en opgeslagen in het schip Pafos. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat het bluswater uit het schip wordt verwijderd.

De gemeente Moerdijk heeft zich de belangen van Wilchem onvoldoende aangetrokken. Zij heeft namelijk nagelaten met bestuursdwang* op te treden voor de kosten van de opslag van het bluswater.

In ieder geval heeft zij de kosten van deze - in afwachting van de verwijdering uit het schip - niet voor haar rekening genomen. Hierdoor heeft de gemeente Moerdijk onrechtmatig tegen Wilchem gehandeld en is zij aansprakelijk voor de door Wilchem geleden schade.

Wilchem heeft bij de rechtbank Breda een kort geding aangespannen tegen de gemeente Moerdijk over deze kwestie. Daarbij vorderde Wilchem verwijdering van het opgeslagen bluswater en vergoeding van de kosten van de opslag.

Op 6 april wees de rechtbank de gevorderde opslagkosten toe en oordeelde dat de gemeente Moerdijk een deel van het bluswater moest verwijderen. De rechter in Breda was namelijk van oordeel dat de gemeente zich daartoe contractueel had verbonden.

Het hof heeft de zaak opnieuw bekeken en komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een contractuele verbintenis tussen de gemeente Moerdijk en Wilchem.

Het hof is wel van oordeel dat de gemeente Moerdijk, nadat Wilchem het bluswater van het terrein van Chemie-Pack had verwijderd, voor de resterende werkzaamheden handhavend had moeten optreden of de noodzakelijke kosten van opslag had moeten betalen.

Door dit niet te doen zijn de kosten van opslag van het opgeruimde bluswater afgewenteld op een derde (Wilchem). Het hof heeft de vordering van Wilchem tot vergoeding van de opslagkosten en tot verwijdering van al het bluswater uit het schip daarom integraal toegewezen.

Bestuursdwang wordt ingezet om de overtreding van een wettelijk voorschrift ongedaan te maken. In eerste instantie wordt de overtreder hiertoe aangezet. Als dat niet lukt wordt de overtreding ongedaan gemaakt door de overheid.
Provincie:
Tag(s):