woensdag, 23. november 2011 - 20:56

Gemeente Raalte constateert overtreding milieuvergunning bij Beaphar

Raalte

De gemeente Raalte heeft tijdens een controle op zaterdag 19 november 2011 een overtreding geconstateerd bij en door het bedrijf Beaphar aan de Oude Linderteseweg in Raalte.

'Het gaat om het rechtstreeks en ongecontroleerd afvoeren van afvalwater uit het productieproces op het vuilwater rioolstelsel aan de Oude Linderteseweg', meldt de gemeente woensdag.

Dit is in strijd met de aan het bedrijf verleende milieuvergunning. Aanleiding voor deze controle van de gemeente was een melding van het Waterschap Groot Salland dat vanuit deze omgeving stoffen op de riolering werden geloosd, die mogelijk de werking van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Hondemotsweg ernstig hebben verstoord.

Bestuursdwang
Naar aanleiding van deze overtreding, heeft het college van burgemeester en wethouders bestuursdwang toegepast. Deze bestuursdwang is bedoeld om het ongecontroleerd en rechtstreeks lozen van afvalwater per direct te beëindigen.

Riool reinigen
Bovendien dient het bedrijf direct zodanige voorzieningen te treffen, dat deze lozingen niet meer kunnen plaats vinden. Tevens dient het rioolstelsel op het terrein van Beaphar en het aangrenzende deel van de gemeentelijke riolering binnen 24 uur gereinigd te worden.
Provincie:
Tag(s):