dinsdag, 29. maart 2011 - 15:08

Gemeente Terneuzen en Stad Gent zetten zich in voor een beter beleid rond grensarbeid

Op 1 april 2011 staat het thema ‘Grensarbeid’ centraal in een studienamiddag georganiseerd door het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) Gent-Terneuzen. De gemeente Terneuzen en de Stad Gent zoeken mee naar oplossingen voor de bestaande knelpunten.

Het glastuinbouwproject in Terneuzen legt een aantal concrete knelpunten bloot bij grensoverschrijdende arbeid. Het gaat om verschillen tussen Nederland en België met betrekking tot onder meer stagemogelijkheden, verplichtingen naar werkzoekenden en om verzekeringen.

De projectpartners, waaronder de gemeente Terneuzen, organiseren daarom een studienamiddag rond Grensarbeid. De bedoeling van deze studienamiddag is om een kick-off te geven in een traject naar oplossingen voor deze hindernissen. Inspiratie zal onder meer gehaald worden uit het Øresund-project. In dit grensoverschrijdende partnerschap tussen de Zweedse stad MalmÖ en het Deense Kopenhagen werd een nieuwe methodologie ontplooid voor grensarbeid. Naast de steden aan beide landszijden werken ook Voka-Oost-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen mee aan een traject naar oplossingen voor hindernissen bij grensoverschrijdende arbeid. 16 maart 2012 worden de resultaten van dit traject bekendgemaakt tijdens een grootschalige bijeenkomst in Gent voor grensarbeiders, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden.

De gemeente Terneuzen richtte in 2007, samen met de Stad Gent, het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) op. Het GOL werd in eerste instantie opgericht om de projectontwikkeling van de nieuwe glastuinbouwbedrijvenzone in Westdorpe (Terneuzen) actief te ondersteunen. Maar daarnaast fungeert het GOL ook als koepelorganisatie om op verschillende domeinen samen te werken, over de landsgrenzen heen. Het GOL functioneert als instrument om het overleg en de sociaal-economische samenwerking tussen Gent en Terneuzen concreet vorm te geven.

Datum: 1 april 2011 van 13.30 tot 17.00 uur.
Lokatie: Voorlichtings- en Opleidings Centrum (VOC) Glastuinbouw, Smitsschorreweg 9 te Westdorpe.
Provincie:
Tag(s):