maandag, 18. april 2011 - 21:50

Gemeenten Zeeuws-Vlaanderen willen intensiever samenwerken

Terneuzen

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken op diverse manieren samen, bijvoorbeeld via overlegvormen of via gezamenlijke inkoop van sommige producten of diensten.

De samenwerking willen de gemeenten nu verder gaan intensiveren. Ze gaan daarom met specifieke samenwerkingsthema’s aan de slag.

De drie gemeenteraden in Zeeuws-Vlaanderen vroegen de colleges om intensievere samenwerking te onderzoeken, mede ingegeven door de bezuinigingen waar gemeenten mee te maken kregen door de financiële crisis. De colleges die na de verkiezingen van 2010 aan de slag gingen, hebben deze opdracht vorig jaar samen opgepakt. Deskundigen werden gevraagd de vervolgmogelijkheden van samenwerking te verkennen. Hieruit blijkt dat er bij de gemeenten veel bereidheid is om nauwer samen te werken, waarbij de gemeenten wel hun eigen verantwoordelijkheid willen blijven behouden. De verkenning geeft ook aan dat samenwerking kan leiden tot kwaliteitsverbetering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties.

Na het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staan de thema’s omschreven waarbinnen de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen samenwerking als eerste verder uit willen werken. Er zijn vijf thema’s gekozen om mee van start te gaan: ICT, Sociale Zaken, Dienstverlening/Publiekszaken, Archivering en Belastingen. De beoogde manieren van samenwerking verschillen per onderwerp. Zo wordt bij ICT vooral gedacht aan gezamenlijke investeringen om kosten te besparen. Bij Sociale Zaken kan samenwerking in de zogenaamde back-office leiden tot een kwaliteitsverbetering en verbreding van vakkennis. Archivering is een onderwerp waarbij onder meer gedacht wordt aan een fysieke regionale archiefplaats.

Bij de thema’s Dienstverlening/Publiekszaken en Belastingen moeten de ideeën over samenwerking nog verder worden uitgewerkt. Waarbij over belastingen wel het standpunt is ingenomen dat zowel samenwerking op Zeeuws-Vlaamse schaal als op Zeeuws niveau tot de mogelijkheden behoort.

De samenwerking binnen de diverse thema’s richt zich vooral op de wijze waarop diverse gemeentelijke taken georganiseerd worden. Voor inwoners zullen de directe en indirecte effecten van samenwerking daarom vooral efficiency en kwaliteitsverbetering van dienstverlening kunnen zijn.

Werkgroepen gaan de komende maanden aan de slag om de verschillende thema’s verder uit te werken. Het traject wordt aangestuurd door de drie colleges van Hulst, Sluis en Terneuzen. De bevindingen van de werkgroepen worden eind 2011 aan de gemeenteraden van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten gepresenteerd.

De vijf thema’s zijn bedoeld als start en basis voor de intensievere samenwerking. Het is de bedoeling dat de samenwerking zich daarna stapsgewijs gaat uitbreiden met meer thema’s.
Provincie:
Tag(s):