vrijdag, 22. juli 2011 - 21:20

Gemeenteraad De Wolden vraagt om een waarnemer

Zuidwolde

De gemeenteraad van De Wolden heeft de Commissaris van de Koningin in Drenthe, Jacques Tichelaar, gevraagd om een waarnemer in De Wolden te benoemen, na het vertrek van burgemeester Peter Snijders.

Burgemeester Peter Snijders van De Wolden is eind juni door de gemeenteraad van Hardenberg voorgedragen voor benoeming in deze gemeente. De verwachting is dat hij rond 1 oktober vertrekt naar Hardenberg. Het duurt minimaal zes maanden, zo leert de ervaring, voordat een nieuwe burgemeester is geselecteerd, benoemd en aan de slag kan gaan.

De zeven fractievoorzitters van De Wolden hebben zich inmiddels beraden over de situatie per 1 oktober. Ook hebben zij advies gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. Gelet op de ambities van de gemeente en een aantal zware politieke dossiers zoals de bezuinigingen, achten zij de aanwezigheid van een onafhankelijke voorzitter van de raad en het college noodzakelijk. De fractievoorzitters hebben daarom unaniem besloten om de Commissaris van de Koningin te verzoeken, om per oktober een waarnemend burgemeester in de Wolden te benoemen.

Het is een bevoegdheid van een Commissaris van de Koningin om een waarnemer in een gemeente te benoemen, als door omstandigheden er een burgemeestersvacature is ontstaan. Vandaar dat dit verzoek van de gemeenteraad is gericht aan de Commissaris.
Provincie:
Tag(s):