donderdag, 3. februari 2011 - 15:55

Getuige strafproces Wilders niet onder druk gezet

Amsterdam

De Rijksrecherche heeft, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag, het feitenonderzoek naar een raadsheer van het Gerechtshof in Amsterdam, de heer Schalken, afgerond. Op 22 oktober 2010 werd door de heer Wilders aangifte gedaan vanwege het mogelijk beïnvloeden van de heer Jansen, getuige in het strafproces tegen de heer Wilders, door deze raadsheer.

De conclusie van het feitenonderzoek is dat niet gebleken is van enige verdenking van een door de raadsheer gepleegd strafbaar feit. Hij heeft geen druk uitgeoefend op de heer Jansen en heeft ook het geheim van de raadkamer niet geschonden.

Het feitenonderzoek heeft zich gericht op wat er zich tijdens een diner op 3 mei 2010 heeft voorgedaan. Bij dat bewuste diner waren onder andere de raadsheer, die heeft meegeschreven aan de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam om de heer Wilders te vervolgen, en de heer Jansen, een getuige in dit strafproces, aanwezig.
Er is die avond gesproken over het strafproces tegen de heer Wilders. Enkele dagen na dat diner is de heer Jansen door de rechter-commissaris gehoord als deskundige in het strafproces tegen Wilders.
Provincie:
Tag(s):