woensdag, 28. december 2011 - 17:58

Getuigen internationaal strafhof mogen in Nederland asiel aanvragen

Den Haag

De Amsterdamse rechtbank heeft woensdag bepaald dat het verzoek om bescherming van drie Congolese getuigen bij het Internationale Strafhof (ISH) via de Nederlandse asielprocedure moet worden afgehandeld.

De getuigen zaten gevangen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze zijn naar Nederland gebracht om te getuigen in een strafzaak bij het ISH in Den Haag en zitten nu gedetineerd in Scheveningen.

De Congolezen vrezen dat zij bij terugkeer naar de DRC gevaar lopen. Het ISH heeft Nederland daarom gevraagd om het risico bij terugkeer te onderzoeken.

De minister voor Immigratie en Asiel wil dit wel onderzoeken voor het ISH, maar niet in de vorm van een asielprocedure op grond van de Nederlandse Vreemdelingenwet. Volgens de minister kunnen de Congolezen, die hier zijn in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het ISH, geen beroep doen op die wet.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de wetgeving van gastland Nederland alleen voor een klein deel buiten toepassing is verklaard, om zo het ISH goed te laten functioneren.

Daarbij is niets geregeld over de Nederlandse Vreemdelingenwet en de mogelijkheid voor betrokkenen bij het ISH om in Nederland asiel te vragen. Dat de Congolezen onder verantwoordelijkheid van het ISH vallen, verandert daar niets aan.

De minister zal de aanvragen van de drie getuigen dus met toepassing van de Nederlandse asielprocedure moeten beoordelen.
Provincie:
Tag(s):