donderdag, 13. oktober 2011 - 17:51 Update: 08-07-2014 0:56

Gevaarlijke stoffen eisen jaarlijks 3000 levens

Nijmegen

Elk jaar sterven in Nederland tenminste 3.000 mensen als gevolg van werk. Dat blijkt uit onderzoek in 2010 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/AMC op verzoek van FNV.

Om dit aantal terug te dringen starten de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde van het UMC St Radboud en het Expertise Centrum Toxische Stoffen van Arbo Unie deze week een polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie in het UMC St Radboud.

Uit het onderzoek in 2010 kwam naar voren dat door het werken met chemische stoffen en asbest, kanker de voornaamste doodsoorzaak is: 1350 sterfgevallen per jaar. Ook blijkt dat een onbekend aantal mensen ziek wordt door het werken met chemische stoffen.

UMC St Radboud en Arbo Unie verwachten dat door inzet van een gespecialiseerde polikliniek sneller een juiste diagnose kan worden gesteld. Als de relatie tussen blootstelling en de aandoening is aangetoond, kan wellicht door het treffen van de juiste maatregelen voorkomen worden dat ook collega’s ziek worden.
Categorie:
Tag(s):