woensdag, 2. maart 2011 - 15:18 Update: 08-07-2014 1:00

Gevonden crematiegraven Rotterdam zijn oudste van Nederland

Rotterdam

Bij een opgraving in de Rotterdamse wijk Beverwaard zijn drie kuilen met crematieresten gevonden. ‘Het 14C-onderzoek wijst uit dat de menselijke resten ongeveer 9000 jaar oud zijn. Hiermee zijn dit de oudst gedateerde menselijke graven van Nederland’, meldt de gemeente Rotterdam woensdag.

De opgraving is in 2008 uitgevoerd door de archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) voorafgaand aan de bouw van de Tramremise. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd.

Bij de opgraving op de top van het rivierduin is een aantal kuilen gevonden uit de Midden-Steentijd (8000-5300 voor Christus). In drie kuilen zijn menselijke crematieresten aangetroffen. Met de crematies waren ook bijgiften meegegeven, waaronder werktuigen van vuursteen, een rolsteenhamer en een slijpsteen. Bijzonder is dat enkele werktuigen zijn gemaakt van kwartsiet dat uit België afkomstig is.

Uniek
`Met deze vondst voegen we een nieuwe paragraaf toe aan de bewoningsgeschiedenis van Rotterdam en Nederland. Er zijn weinig graven bekend uit deze periode van de Steentijd en zeker niet van deze ouderdom. De crematieresten zijn onderzocht door specialisten. We weten in elk geval zeker dat er in elk graf één gecremeerd persoon is bijgezet, en dat dit niet tegelijkertijd heeft plaatsgevonden. In één graf liggen waarschijnlijk de resten van een vrouw, van de overige doden is het geslacht niet meer te bepalen. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 10 en 40 jaar' aldus Patrick Ploegaert, projectleider van de opgraving.

Rivierduinen
Rivierduinen ontstonden meer dan 10.000 jaar geleden, aan het eind van de laatste IJstijd. Zij vormden hoge en droge plekken in het water- en moerasrijke gebied dat na het smelten van de ijskappen ontstond. In dit waterrijke gebied kozen de mensen de droge, hoger gelegen rivierduinen als plek om te wonen.

In de ondergrond van de gemeente Rotterdam zijn meer rivierduinen in kaart gebracht. Het BOOR heeft inmiddels op een aantal rivierduinen vondsten uit de Steentijd gedaan.
Categorie:
Tag(s):