woensdag, 5. januari 2011 - 20:30

Geweld tegen agenten: 'de maat is echt vol'

Groningen

Het geweld tegen politieagenten loopt de spuigaten uit. In 2010 werd er 158 keer aangifte van geweld gedaan door Groningse agenten. Hiermee nam het geweld tegen agenten met 37% toe. Dit zei korpschef Oscar Dros tijdens de nieuwjaarstoespraak woensdag.

Dros: ‘De maat is echt vol. Geweldplegers van hulpverleners kunnen rekenen op fors strengere straffen. Het gaat hier om verdubbeling van straffen. Daarnaast pleit ik ervoor dat geweldplegers bij fors geweld langer vast blijven zitten dan nu het geval is. Verder gaan we onze agenten trainen op meer professionele weerbaarheid. Ten slotte bekijken we samen met de Ambulancezorg, gemeente, OM, brandweer, Qbuzz en UMCG wat gedaan kan worden om het geweld tegen hulpverleners om laag te krijgen.’

Korpschef Oscar Dros kijkt verder tevreden terug op 2010. Vooral omdat de focus op de aanpak van geweld onder burgers zijn vruchten begint af te werpen. Geweldszaken als mishandeling en brandstichting namen af. Het aantal aangiften bedreigingen bleef nagenoeg gelijk. Het totaal aantal aangiften daalde overigens met 5%. Wel is er zorg voor de toename van het aantal straatroven en overvallen.
Provincie:
Tag(s):