donderdag, 7. april 2011 - 8:13 Update: 08-07-2014 0:59

Gezinsgerichte aanpak werkt bij kind met overgewicht

Leiden

Een intensieve multidisciplinaire aanpak, gericht op kind en ouders, heeft effect op gewicht, fitheid en levenskwaliteit van kinderen met ernstig overgewicht.

Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek in Den Haag waarop gezondheidswetenschapper Rimke Vos vandaag, op 7 april, op promoveert.

Minder zelfvertrouwen, slechte gezondheid
Ernstig overgewicht oftewel obesitas komt ook bij kinderen steeds vaker voor. Het heeft gevolgen voor schoolprestaties en sociale ontwikkeling. Soms is er zelfs al negatieve invloed op de gezondheid van het kind. Te dikke kinderen hebben vaker minder zelfvertrouwen en daardoor een beduidend lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten met een normaal gewicht.

De meeste kinderen met overgewicht blijven ook als zij volwassen zijn te zwaar. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid, want door hun overgewicht lopen ze een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Gezamenlijke aanpak
Obesitas is moeilijk aan te pakken. Het is een probleem dat in de loop van jaren is ontstaan. Slechte gewoonten op het gebied van eten en bewegen zijn dan al diep ingesleten. De meest geschikte benadering voor obesitas bij kinderen is een groepsbehandeling, die bestaat uit een aantal sessies. Deze worden verzorgd door een diëtist, een fysiotherapeut en een gezondheidspsycholoog.

De sessies voor de kinderen zijn gericht op voeding, manieren om zelfbeheersing te oefenen, lichamelijke activiteit en verbetering van het zelfvertrouwen. Ook voor de ouders zijn er bijeenkomsten. Daarin komen globaal dezelfde onderwerpen aan bod. In het HagaZiekenhuis van Den Haag, op de locatie Juliana Kinderziekenhuis, werd met zo'n aanpak gewerkt: 'Haagse maatjes'.

Onderzoeksopzet
Gezondheidswetenschapper Rimke Vos voerde een vergelijkend onderzoek uit om het effect van deze methode in kaart te brengen. Naast de groep kinderen met overgewicht tussen 8 en 17 jaar die de behandeling kregen, was er een controlegroep van kinderen met overgewicht die alleen adviezen kregen. Ook werden metingen verricht bij kinderen met een gezond gewicht in dezelfde leeftijdsgroep.

Bescheiden effect
'Ons multidisciplinair behandelprogramma liet een bescheiden effect zien op de mate van obesitas en lichamelijke fitheid', aldus Vos. De kinderen in de controlegroep verloren echter geen gewicht en hun conditie ging zelfs achteruit. De kwaliteit van leven van de kinderen die deelnamen aan het behandelprogramma ging volgens de onderzoekers aanzienlijk omhoog. Reden genoeg dus om door te gaan met deze aanpak.

Meer vragen te beantwoorden
Tegelijkertijd is er nog veel onderzoek te verrichten. Met name de effecten van overgewicht op de darmhormonen en op de neiging tot ontstekingen van het lichaam blijven vragen oproepen. Ook de onderliggende psychologische mechanismen in gezinnen waarin kinderen met ernstig overgewicht opgroeien, verdienen nog nader onderzoek. Stuk voor stuk onderwerpen die binnen het Leidse thema 'Health, prevention and the human life cycle' aan de orde zijn.
Categorie:
Tag(s):