maandag, 7. maart 2011 - 14:16

Golfbaan in Bovenkerkerpolder mag worden aangelegd

Amstelveen

De Amsterdamse rechtbank heeft afgelopen vrijdag beslist dat de bouwvergunningen voor een aan te leggen golfbaan in Amstelveen in stand blijven. Dit heeft de rechtbank Amsterdam maandag bekendgemaakt.

Het gaat om het verbouwen van een boerderij tot ontvangstruimte, de bouw van drie verzonken schuilhutten, drie afslaghutten met ecodaken, en om de aanleg van (straat)verlichting.

De Stichting Beschermers Amstelland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en een aantal omwonenden hebben de rechtbank gevraagd de bouwvergunningen te vernietigen. Het bouwplan zou niet passen in het geldende bestemmingsplan, dat nog dateert uit 1961.

Verder zou de verlichting voor de golfbaan een verstedelijkend effect hebben en het groene karakter aantasten. Ook zou de gemeente Amstelveen geen rekening hebben gehouden met mogelijke lichthinder, een toename van het verkeer en de risico's van golfballen voor de omwonenden.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan moet worden uitgelegd naar de normen van de huidige tijd. Een golfbaan past dan binnen de bestemming recreatiedoeleinden. Ook het aanbrengen van verlichting bij sport- en recreatievelden is niet ongebruikelijk.

Nu de bouwwerken voor de golfbaan passen binnen de bestemming, en er geen andere wettelijke weigeringsgronden zijn, moest de gemeente Amstelveen de bouwvergunningen verlenen. Als gevolg van dat wettelijke systeem is er dan geen ruimte meer voor een belangenafweging.

'Tegen deze uitspraak kan door partijen binnen zes weken hoger beroep worden ingesteld', aldus de rechtbank.
Provincie:
Tag(s):