zondag, 27. maart 2011 - 21:45

Greenpeace houdt protestactie bij kerncentrale Borssele

Borssele

Greenpeace hield zondagavond bij de kerncentrale in Borssele een protestactie om het kabinet er toe te bewegen om in Nederland geen energie door kerncentrales meer te laten opwekken.

Op de kerncentrale had de milieuorganisatie een nucleaire versie van ‘De schreeuw’ van Edvard Munch geprojecteerd. Greenpeace vraagt met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie.

Ike Teuling, stralingsexpert bij Greenpeace: “Nederland moet af van kernenergie. Er zijn voldoende schone en veilige alternatieven. Kernenergie is onlosmakelijk verbonden met onbeheersbare en onnodige risico’s.”

Het is ruim twee weken geleden dat de verwoestende aardbeving Japan heeft getroffen. De kernramp die op het natuurgeweld volgde, houdt het land nog altijd zijn greep.

Technici zijn er nog niet in geslaagd om de op hol geslagen reactoren onder controle te krijgen. Drinkwater is tot in Tokyo radioactief, groenten zijn besmet. Sinds zaterdagochtend voert een team stralingsexperts van Greenpeace metingen uit in de omgeving van Fukushima. Hun eerste bevindingen zijn zorgwekkend.

Een ramp als in Fukushima kan ook in kerncentrale Borssele plaatsvinden. Kerncentrale Borssele is al meerdere malen door het oog van de naald gekropen omdat de noodkoeling niet functioneerde.

De Japanse kerncentrales hebben de aardbeving en tsunami redelijk goed doorstaan, de problemen ontstonden toen de noodkoelsystemen uitvielen. De kern raakte oververhit met explosies en lozingen van radioactiviteit tot gevolg.

Teuling: “De nucleaire crisis in Japan drukt ons op een afschuwelijke manier met de neus op de feiten. Ook al is de kans op een dergelijke ramp klein, als het mis gaat ontstaat een oncontroleerbare situatie en kunnen de gevolgen enorm zijn. Nu de discussie over nieuwe kerncentrales in Nederland is losgebarsten, staat ons kabinet voor een belangrijke keuze. Wil dit kabinet daadwerkelijk Nederland blijvend opzadelen met kernenergie, inclusief alle veiligheidsrisico’s en levensgevaarlijk kernafval? Met ‘De Schreeuw’ van Munch roepen wij kabinet-Rutte op te kiezen voor de vele schone en veilige alternatieven.”
Provincie:
Tag(s):