dinsdag, 1. november 2011 - 13:43

'Griffierechten nog steeds te hoog'

Den Haag

De Raad voor de rechtspraak vindt de bijgestelde plannen van het kabinet voor de griffierechten nog steeds onacceptabel. De aangepaste plannen vormen namelijk nog steeds een ernstige belemmering voor de toegang tot de rechter.

Sommige tarieven zijn weliswaar verlaagd ten opzichte van die in de eerdere plannen, maar dan nog gaat het om een zeer grote verhoging in vergelijking met de huidige situatie.

Tegenover de verlaging van enkele tarieven staat bovendien een enorme verhoging van de tarieven in civiele zaken met een groot financieel belang. De Raad heeft hier bezwaar tegen en vreest dat deze zaken niet meer aan de rechter voorgelegd zullen gaan worden. Niemand is hierbij gebaat. Het te betalen tarief in deze zaken staat bovendien in geen enkele verhouding tot de werklast die het gaat opleveren. De plannen zullen leiden tot een vergroting van de administratieve lasten, het rondpompen van (overheids)geld en het optuigen van bureaucratie.
Provincie:
Tag(s):