donderdag, 20. januari 2011 - 17:55

Groei Burgernet draagt bij aan veiligheid

Burgernet, het samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen, is per medio januari 2011 in 64 gemeenten verdeeld over 9 korpsen ingevoerd.

Landelijk telt Burgernet bijna 200.000 deelnemers. Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie spelen zowel gemeenten als politie hiermee in toenemende mate in op de wens van de burger om een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun buurt.

Het betrekken van burgers bij veiligheid in hun wijk draagt zichtbaar bij aan het vergroten van de pakkans van verdachten of het terugvinden van vermiste personen. Bryan Rookhuijzen, korpschef van Politie Limburg Noord en voorzitter van de Stuurgroep Burgernet: ‘De kans op opheldering neemt flink toe, zodra we die heterdaadkracht verbeteren. Door directe informatie van deelnemers heeft de politie in gemiddeld 10 % van de gevallen een Burgernetactie succesvol kunnen afsluiten. Hoe meer Burgernetdeelnemers, hoe groter de kans dat gemeente, politie en burgers samen de gezochte persoon opsporen. En daarmee de veiligheid in de buurt vergroot’.
Provincie:
Tag(s):