donderdag, 10. februari 2011 - 10:56

Groen licht voor inrichting Millingerwaard

Op 2 februari heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu groen licht gegeven voor het ontwerp van de Millingerwaard. In dit zogenoemde Voorkeursalternatief staat op hoofdlijnen aangegeven hoe het gebied, bekend om z’n nieuwe riviernatuur, er in de toekomst uit gaat zien.

Een nevengeul en het vertrek van het laatste bedrijf maken de weg vrij voor meer veiligheid bij hoowater en verdere natuurontwikkeling.

In de Millingerwaard, het hart van de Gelderse Poort, gaat de natuur volop haar gang. Het is een grote uiterwaard die, met de stroom mee gezien, vlak na het punt ligt waar de Waal en het Pannerdensch Kanaal uit elkaar gaan. Om het water daar goed te verdelen én de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, moet de Millingerwaard verruimd worden.

Voorkeur
Met de handtekening van de staatssecretaris is een belangrijke stap gezet naar de uitwerking van het Voorkeursalternatief door marktpartijen. Hierna kan de uitvoering starten en gaat de schop daadwerkelijk in de grond. Allereerst wordt gewerkt aan de waterveiligheid door het graven van de nevengeul. Bij hoog water zorgt de nevengeul voor de extra afvoer van water. Daarna volgt de totale inrichting van de Millingerwaard naar een prachtig natuurgebied met volop ruimte voor fietsers en wandelaars.

Samenwerking in de Millingerwaard
De opdrachtgevers van dit project zijn Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering is in handen van Dienst Landelijk Gebied, die de wensen van de verschillende partijen in het gebied heeft gecombineerd in het Voorkeursalternatief en toeziet op de realisatie. De coördinatie van het verplaatsen van het zand- en grindoverslagbedrijf De Beijer en de ruimtelijke inpassing hiervan ligt bij de provincie Gelderland.
Provincie:
Tag(s):