donderdag, 20. oktober 2011 - 19:03

Groene win-win oplossing voor ecoducten N48

Regio

Voor de aanleg van de nieuwe ecoducten over de N48 is voor een bijzonder duurzame oplossing gekozen. Heijmans heeft voor de levering van de benodigde grond een overeenkomst afgesloten met Stichting Het Drentse Landschap (HDL). Hierdoor wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een aantal natuurgebieden.

Een deel van de 50.000 m3 grond voor de ecoducten wordt onttrokken aan een (voormalig)landbouw perceel aan de Meeuwendijk. Dit gebied is enkele jaren geleden aangekocht door HDL en wordt in het kader van de herinrichting Zuidwolde zuid, onder regie van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) zodanig ingericht dat het de natuurgebieden Takkenhoogte en Meeuwenveen aan elkaar verbindt. De rest van grond, wat nodig is voor het afdekken van de ecoducten, komt van enkele percelen uit de natuurgebieden Zwarte Gat en Steenberger Oosterveld. Door het afgraven van deze voormalige landbouwpercelen ontstaat er een goed milieu voor een heischrale vegetatie en sluiten deze percelen goed aan bij het bestaande natuurgebied. De werkzaamheden vinden de komende weken plaats. De ecoducten worden 14 november opgeleverd waarna alleen de inrichting, welke als meerwerk bij Heijmans is ondergebracht, nog uitgevoerd moet worden. De inrichtingswerkzaamheden zullen 5 december gereed zijn.

Beide partijen zijn blij met deze samenwerking. De ecoducten worden van goede schone grond voorzien en HDL kan een aantal percelen inrichten zonder dat hier investeringen voor hoeven te worden gedaan. Bijde verdere inrichting van de ecoducten worden op een aantal plaatsen oude boom stobben neer gelegd en wordt heide plagsel uitgestrooid. Deels worden de ecoducten aangeplant met bomen en struiken. Dit alles om een zo natuurlijk en rustig mogelijk milieu te creëren zodat uitwisseling van planten en dieren kan plaats vinden in de toekomst.
Provincie:
Tag(s):