donderdag, 30. juni 2011 - 10:22

Grootschalig protest tegen bezuinigingen op ggz-sector

Den Haag

Op dit moment voert Dimence met 300 medewerkers en patiënten op het Malieveld in Den Haag actie tegen de aangekondigde bezuinigingen van minister Schippers.

Minstens 7.000 mensen voeren actie in Den Haag. De hele ggz-sector is verontwaardigd over het discriminerende beleid van Schippers om 600 miljoen in de ggz te bezuinigen. De manifestatie geeft uiting aan het grote ongenoegen over dit onrecht.

Van 15.00 tot 18.00 uur voeren ggz-instellingen uit heel Nederland actie tegen de bezuinigingen. Verschillende sprekers zijn geregeld, er is muziek en film. Ook ggz-patiënten komen aan het woord. Rond 17.45 uur zal minister Schippers de petitie in ontvangst nemen. De petitie is getekend door 44.697 mensen. Een krachtig signaal richting de minister.

Er zijn veel mensen naar het Malieveld gekomen om actie te voeren. Om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen zijn er veel spandoeken gemaakt met allerlei teksten. Ook Abvakabo FNV en de politieke partijen SP en de PvdA voeren actie.

Bezuinigingen
De ggz, en haar cliënten en patiënten, worden door deze bezuinigingen onevenredig hard getroffen. Met slechts 10% van de totale omzet in de zorg, draait de ggz op voor 35% van de overschrijding van VWS. De voorgestelde maatregelen zullen kwetsbare psychiatrische patiënten hard treffen: de verwachting is dat veel patiënten de eigen bijdrage niet kunnen betalen.
Provincie:
Tag(s):