zaterdag, 18. juni 2011 - 17:04

Grootste staatsbezoek aller tijden

Baarn

In Baarn heeft zaterdag het grootste staatsbezoek aller tijden plaatsgevonden.

Deze historische authentieke kostuumshow nam de kijkers mee naar de geschiedenis van 11 Europese vorstenhuizen, van keizers en koninginnen, maar ook stadhouders en beroemde maîtresses die meestal voor de eeuwigheid zijn vastgelegd op statige portretten.

Aanleiding van dit evenement was om nog één keer – voordat het paleis een andere bestemming krijgt – de tien vrouwen die in het paleis hebben gewoond, in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Deze 10 vrouwen worden prachtig beschreven in het boek van Thera Coppens “”De Tien Vrouwen van Soestdijk””

90 vorsten en vorstinnen zijn met hun 30 man hofhouding in een historische trein en via de koninklijke wachtkamer in station Baarn aangekomen. Met 50 koetsen reed het gezelschap naar Paleis Soestdijk waar de 10 vrouwen van Soestdijk de anderen verwelkomden. De tocht door Baarn eindigde op de Brink waar een grote presentatie plaatsvond.
De presentatie werd weer verzorgd door de Stichting Oud-Oranje, de organisatie was in handen van de Stichting Vorstelijk Baarn.

Vrouwen van Soestdijk
Het zijn vooral vrouwen geweest die Paleis Soestdijk gemaakt hebben tot wat het nu is. De eerste dame was de Amsterdamse burgemeestersvrouw Catharina Hooft die van de boerenhofstede Soestdijk een prachtig lusthof maakte, dat uitgroeide tot een buitenplaats voor stadhouders en koningen uit het Huis van Oranje-Nassau.

Met o.a de Engelse prinses en de latere koningin van Engeland Mary Stuart, de Duitse prinses Marie Louise van Hessen-Kassel, de Engelse prinses Anna van Hannover zijn er volop invloedrijke vrouwen die de scepter hebben gezwaaid in Paleis Soestdijk

10 Vrouwen ontvangen 80 vorsten en vorstinnen
De tien vrouwen van Soestdijk ontvingen zaterdag voor het paleis de vorsten en vorstinnen van het Grootste Staatsbezoek Aller Tijden. Op deze dag kwamen ook historische en maatschappelijke thema’s aan de orde.

Zo was er aandacht voor het bezoek van keizer Napoleon aan Baarn precies 200 jaar geleden. Maar ook de Vrede van Utrecht in 1713 speelde een grote rol: Vorstenhuizen van Europa vochten oorlogen uit, trouwden met elkaar om machtsblokken te vormen, gingen onderlinge verbonden aan en sloten vredesverdragen. Dit alles was van grote invloed op het gewone volk en het maatschappelijke leven.
Provincie:
Tag(s):