woensdag, 28. september 2011 - 17:04

Grote ambities voor de allerkleinsten

Nijmegen

Nijmeegse ouders worden opgeroepen om mee te denken over de peuterspeelzaal- en kinderopvangvoorzieningen in Nijmegen. Nijmegen maakt namelijk nieuw beleid voor de voorschoolse voorzieningen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Ouders kunnen vanaf 28 september hun mening geven via een enquête op de gemeentelijke website.

Met deze enquête krijgt de gemeente meer zicht op de wensen van ouders en kan ze daar rekening mee houden. Wat verstaan ouders bijvoorbeeld onder kwaliteit? En wat willen zij ons meegeven voor het beleid? De enquête kan tot en met 16 oktober online worden ingevuld.

In mei 2011 heeft de raad met de Startnotitie ‘Naar een nieuw beleidskader voorschoolse voorzieningen 2012-2014’ de uitgangspunten voor het nieuwe beleid vastgesteld.De afgelopen maanden is de ambitie uit de startnotitie samen met ouders, kinderopvangaanbieders, de aanbieder van peuterspeelzaalwerk en schoolbesturen verder uitgewerkt.

De belangrijkste speerpunten van deze ambitie zijn: het bereiken van alle kinderen met een (mogelijke) achterstand, het toegankelijk houden van voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen uit Nijmegen en het zorgen voor kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):