zondag, 23. oktober 2011 - 12:15

Grote ontruimingsoefening IC-afdeling ziekenhuis Eindhoven

Eindhoven

Zaterdag is maar liefst drie keer de IC-afdeling van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven ontruimd.

Nieuwbouw IC
Vanwege de bouw van een gloednieuwe IC-afdeling, die op 5 december in gebruik wordt genomen, kon er nu uitgebreid geoefend worden.

Volgens afdelingsmanager Paul Kuijpers was dit de perfecte gelegenheid om een grootschalige oefening te houden in samenwerking met de diverse hulpdiensten.

Scenario:brand
In een van de patiëntenkamers op de IC-afdeling van het Eindhovense ziekenhuis was brand uitgebroken waarbij veel rookontwikkeling vrij kwam. Na goed overleg tussen de medewerkers van het ziekenhuis en de mensen van de brandweer werd al snel duidelijk dat de gehele afdeling ontruimd moest worden.

In colonnes van bedden met patiënten werden zei allemaal door de nieuwe gangen naar een veilige zone gebracht. Dit gebeurde vrijwel geheel door de medewerkers van de IC-afdeling die op hun vrije zaterdag terug kwamen in samenwerking met de BHV mensen van het ziekenhuis die ook gealarmeerd waren voor deze calamiteit. Hierdoor kon de brandweer zich concentreren op de brandbestrijding.

Evaluatie
Na de ontruimingsoefening werd direct een evaluatie gehouden waarbij enkele leermomenten naar voren kwamen. Het voornaamste wat hieruit naar voren kwam was dat de communicatie tussen de brandweer en het deskundige personeel van het ziekenhuis van groot belang is bij dergelijke ontruimingsoefeningen.

Tevens werd door alle medewerkers die meewerkten aan deze oefening, die in totaal drie keer werd gehouden, een evaluatieformulier ingevuld. De afdelingsmanager Paul Kuijpers spreekt van een geslaagde en leerzame oefening.
Provincie:
Tag(s):