donderdag, 10. maart 2011 - 20:52

Grote schoonmaak in Nationaal Park Drentsche Aa

Regio

Het voorjaar komt eraan en het broedseizoen staat op het punt van uitbreken. Nog voor het zover is willen we een stukje van ons mooie Nationaal Park Drentsche Aa ontdoen van zwerfvuil. Het gaat om de omgeving van het Siepelveen, rondom Zeegse en Schipborg.

Op zaterdag 12 maart vindt voor de tiende keer de landelijke opschoondag plaats, de start van de landelijke “Week van Nederland Schoon”. In deze week (12 -18 maart) worden in het hele land schoonmaakacties gehouden.

De gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo organiseren in samenwerking met het Nationaal Park Drentsche Aa, het IVN, scouting “De Rangers” en Staatsbosbeheer de opschoonactie in het gebied dat over beide gemeenten verspreid ligt. In totaal zullen ongeveer 60 scouts en vrijwilligers met handschoenen en grijpertjes die door de beide gemeenten beschikbaar zijn gesteld, zwerfvuil inzamelen. De schoonmaakactie start om 9.30 uur bij café-restaurant De Drentsche Aa in Schipborg en op de Brink in Zeegse. Wethouder Hofstra geeft om 9.30 uur het startsein op de Brink in Zeegse en wethouder Wassink doet ditzelfde om 9.30 uur bij café-restaurant de Drentsche Aa. De schoonmaakactie eindigt in beide gevallen om 11.30 uur bij café-restaurant De Drentsche Aa. Daar worden de inzamelaars ontvangen en bedankt voor hun inzet.

Doel van de actie is in de eerste plaats om het natuurgebied schoon te maken en in de tweede plaats om de mensen ervan bewust te maken dat de openbare ruimte geen stortplaats is voor afval, ook niet voor groenafval! Afval mag alleen in de minicontainer, naar de milieustraat of in het compostvat. Meer mogelijkheden zijn er niet. Naast particulieren maken ook bedrijven zich schuldig aan illegale stortingen. Toezichthouders en handhavers in het Drentsche Aa-gebied werken sinds enige tijd samen in de strijd tegen zwerfafval en illegale dumpingen. De kosten van illegale afvaldumpingen in het Drentsche Aa-gebied worden geschat op € 500.000 per jaar!
Provincie:
Tag(s):