dinsdag, 17. mei 2011 - 9:49

Grote steden ondertekenen Digitale Steden Agenda 2011-2015

Den Haag

Met de ondertekening van de 'Digitale Steden Agenda 2011-2015 committeren de grote steden G32 en G4 zich aan de invoering van supersnel internet en versterken de G32 en de G4 de samenwerking met Stedenlink en Nicis Institute.

De 'Digitale Steden Agenda 2011-2015' sluit naadloos aan op het door de Europese Unie en het ministerie van EL&I opgestelde beleid om de toepassingen van breedband en het gebruik van internetdiensten te versterken.

Supersnel internet biedt gemeenten een basisinfrastructuur om lokaal tot ingrijpende verbetering van dienstverlening in de zorg, het onderwijs, werkgelegenheid en gemeentelijke dienstverlening te komen. Sterker nog, supersnel internet zorgt voor betere kwaliteit, breder aanbod van dienstverlening, meer professionaliteit, maatwerk en dat uiteindelijk, tegen lagere kosten. Wanneer bijvoorbeeld ouderen door innovatieve digitale zorgdiensten langer thuis kunnen blijven wonen levert dit economisch en maatschappelijk winst op. Vanwege het grote maatschappelijke belang is een pro-actieve visie en ambitie vanuit gemeenten cruciaal. Daarom is de 'Digitale Steden Agenda 2011-2015' opgesteld en door gezamenlijk op te trekken, de vraag te bundelen en samen de markt te betreden grijpen G4, G32, Stedenlink en Nicis Institute aanwezige kansen door toekomstvaste oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

De 'Digitale Steden Agenda 2011-2015' zal door de bestuurders van de G32 en G4 worden ondertekend tijdens de conferentie Digitale Agenda.nl die door EL&I en ICT Office wordt georganiseerd en die op 17 mei plaatsvindt in de Fokker Terminal in Den Haag. Met de ondertekening van de agenda verbinden de grote steden van de G32 en G4 zich aan het realiseren van open NGA netwerken en het daadwerkelijk uitnutten van het potentieel van de maatschappelijke breedbanddiensten. Gedurende het jaar wordt in verschillende werkbijeenkomsten en via www.digitalestedenagenda.nl een werkagenda uitgevoerd die ieder jaar verder aangescherpt zal worden. Hiermee laten de G32, G4, Stedenlink en Nicis Institute zien dat steden in gezamenlijk optreden optimaal gebruik willen maken van maatschappelijke innovaties.
Categorie:
Tag(s):