donderdag, 21. april 2011 - 10:12

Grote transport- en milieucontrole politie

Nijmegen

Woensdag hield de politie Gelderland-Zuid een grote milieucontrole. De controle startte omstreeks 08.45 uur en werd beëindigd omstreeks 15.30 uur.

Naast politieagenten en de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie Regio Gelderland-Zuid werd ondersteuning verleend door de gemeente Nijmegen, het KLPD, de inspecties van VROM en die van Leefomgeving en Milieu, de Voedings- en Warenautoriteit (voorheen AID), de Provincie en de douane. Er werden 86 vrachtwagens gecontroleerd.

Het terrein van Rijkswaterstaat aan de Wijchenseweg deed dienst als controleplaats en bood alle ruimte en voorzieningen om deze controle mogelijk te maken. Motorrijders van ons korps en auto’s van de KLPD scanden de snelweg en begeleidde die dag een groot aantal vrachtwagens naar de controleplaats. Van de A-73, A-50, A-15 en de A-326 werden vrachtwagens naar het controleterrein begeleid.

Op de eerste plaats controleren of de vervoerders zich houden aan de Europese regelgeving op het gebied van vervoer van afvalstoffen. Dit is geregeld in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen. (EVOA)
Tevens had de controle tot doel overtredingen op te sporen bij ontdoeners en/of ontvangers van afvalstoffen. Ook was er controle op gevaarlijke (afval-)stoffen. Verder stond deze dag in het teken van het bevorderen van de samenwerking tussen de controlerende diensten. Gezamenlijke controles worden steeds frequenter gehouden en bewijzen hun nut.

Er zijn 26 processen-verbaal opgemaakt. Een vrachtwagenchauffeur uit voormalig Joegoslavië voldeed niet aan de regelgeving van de Rijtijdenwet en moest zijn auto 9 uur laten staan voordat hij weer mocht gaan rijden. Ook had hij niet de juiste papieren bij zich. Tijdens de controle werd niet gewaarschuwd maar meteen bekeurd. Zij moesten ter plaatse de boete voldoen.
Naast de overtreding van de Rijtijdenwet, werden er processen-verbaal opgemaakt voor o.a. uitstekende lading, te lange lading, te hoge lading, niet afgedekte lading en het niet hebben van vergunningen die nodig zijn bij het vervoer van bepaalde stoffen.
Provincie:
Tag(s):