vrijdag, 23. september 2011 - 14:23

GS gedoogd hoogbouw RWE in Eemshaven

Eemshaven

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vrijdag besloten dat RWE verder mag bouwen in de Eemshaven aan de hoogbouw. De bouw van de laagbouw wordt niet gedoogd, dat zijn de kantoren, het magazijn en de werkplaats.

Omdat het hier gaat om een gedoogbesluit, hebben GS het algemeen belang dat is gediend met handhaving zorgvuldig afgewogen tegen het bedrijfsbelang van RWE. Ook hebben GS de belangen van de natuur in het Waddengebied zorgvuldig afgewogen. GS hebben gebruik gemaakt van nieuwe beschikbare analyses en wetenschappelijke kennis. Hieruit is geconcludeerd dat effecten op de natuur afwezig zijn en GS verwachten dan ook dat het project gelegaliseerd kan worden met een nieuwe Natuurbeschermings(Nb)-wetvergunning.
Het gedoogbesluit heeft uitsluitend betrekking op de bouwfase. RWE moet zelf weer een nieuwe Nbwetvergunningaanvraag indienen.

GS stellen vast dat zij op basis van alle beschikbaar gestelde informatie de zekerheid hebben gekregen, dat er gebouwd kan worden zonder aantasting van de natuur in het Waddengebied. In het verzoek tot gedogen heeft RWE bovendien aannemelijk gemaakt dat er grote financiële- en veiligheidsbelangen gediend zijn bij het voortzetten van de hoogbouw.
Provincie:
Tag(s):