maandag, 23. mei 2011 - 14:22

Harde aanpak hooligans, meer ruimte voor supporters

Den Haag

Voetbalhooligans worden de komende jaren hard aangepakt om te voorkomen dat zij tijdens of rondom voetbalwedstrijden de orde verstoren.

Gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, KNVB, betaald voetbalorganisaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie slaan de handen ineen om de notoire ordeverstoorders in kaart te brengen en bij voetbalwedstrijden te weren.

Hierdoor moet het voor goedwillende supporters leuker worden om naar voetbalwedstrijden te gaan. Dat blijkt maandag uit het nieuwe ‘Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid’, dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal incidenten tijdens voetbalwedstrijden is de afgelopen jaren afgenomen. Wel is te zien dat rivaliserende hooligans de confrontatie (onderling of met de politie) meer op andere plaatsen en tijden lijken te zoeken.

Het merendeel van de supporters bezoekt voetbalwedstrijden zonder problemen te veroorzaken, maar ziet zich wel geconfronteerd met de generieke maatregelen, die bedoeld zijn om de overlast van een kleine kwaadwillende groep in te perken.

Ordeverstoorders
Alle organisaties die betrokken zijn bij de wedstrijden in het betaald voetbal zullen zich daarom richten op de notoire ordeverstoorders. De aanpak Hooligans in Beeld II wordt landelijk ingevoerd. Eind 2011 heeft elk politiekorps de top-10 hooligans in kaart.

In die top-10 zijn niet alleen de hooligans opgenomen die overtredingen hebben begaan, maar ook de leiders waarvan duidelijk is dat zij ordeverstoringen aansturen zonder zelf zichtbaar overtredingen begaan.

Bovendien zullen politie en justitie zich bij hun analyse niet alleen richten op voetbalgerelateerde overtredingen. Ook het signaleren van andere delicten zoals drugshandel maken deel uit van deze dadergerichte aanpak. Toonaangevende hooligans en notoire ordeverstoorders worden op basis van deze harde en zachte politie-informatie uit de anonimiteit gehaald en gericht aangepakt.

De nieuwe aanpak moet leiden tot persoonsgebonden maatregelen zoals gebiedsverboden, stadionverboden en bijvoorbeeld meldplicht op basis van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast.

Ruimte voor supporters
Voorop staat dat de verantwoordelijke organisaties de veiligheid rondom een voetbalwedstrijd te allen tijde onder controle dienen te hebben. Door de dadergerichte aanpak van hooligans, ontstaat er meer ruimte voor de goedwillende supporters.

De betrokken organisaties streven naar minder risicowedstrijden en meer wedstrijden met de zogeheten A-status, waar het verantwoord is minder generieke beperkingen op te leggen. Dat betekent dat het nieuwe Kader voor Beleid Voetbal en Veiligheid er toe moet leiden, dat het aantal verplichte combiregelingen voor vervoer kan afnemen, er vaker vrije kaartverkoop kan worden toegestaan en de fysieke beveiligingsmaatregelen in het stadion kunnen worden aangepast.

Vanzelfsprekend beoordelen de betaald voetbalorganisatie, gemeente, politie en justitie voor elke wedstrijd wat de risico’s zijn en hoe de veiligheid is gewaarborgd. In die gecontroleerde situatie zullen de betrokken organisaties de komende jaren op basis van het nieuwe Kader voor Beleid het accent verschuiven naar de dadergerichte aanpak. Dat maakt dat de voetbalsupporters, die goedwillend naar een wedstrijd gaan daar samen een feest van kunnen maken.
Provincie:
Tag(s):