dinsdag, 24. mei 2011 - 14:29

Hardere aanpak piraterij weer stap dichterbij

Den Haag

Nederland gaat samen met Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Luxemburg de piraterij in de Somalische wateren harder aanpakken. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die minister Hans Hillen vandaag in Brussel tijdens de informele vergadering voor Defensieministers voorlas.

De robuustere aanpak is een langer gekoesterde wens van minister Hillen, die het initiatief nam tot deze gezamenlijke verklaring. Eerder leidde een discussie over dit onderwerp al tot aanpassingen in het operatieplan van de antipiraterij-missie Atalanta van de EU. De piraten veranderen hun tactieken echter ook voortdurend en de 6 landen willen op deze manier het initiatief houden.

Op land
Uitgangspunt is de piraten zoveel mogelijk in hun bewegingsvrijheid te beperken en hen desnoods op het land aan te pakken. Ook roepen de ministers op tot het aanpakken van de geldstromen van de criminele netwerken achter de piraterij.

Krachtig signaal
Verder werd in Brussel gesproken over de lopende militaire missies en over intensivering van militaire samenwerking. Ten aanzien van dat laatste punt pleitte Hillen voor een ministerieel overleg eind dit jaar of in 2012 waarin de Europese ministers van Defensie elkaar informeren over wie met welke partners welke initiatieven ontplooit. Een dergelijke bijeenkomst vormt volgens de minister een krachtig signaal dat Europa aan zijn veiligheid werkt in tijden van beperkte financiële mogelijkheden.
Provincie:
Tag(s):