zondag, 14. augustus 2011 - 15:50

Harderwijk stimuleert aanschaf aardgasauto’s

Harderwijk

De gemeente Harderwijk stimuleert ondernemers en particulieren om tot aanschaf over te gaan van een aardgasauto. Dit heeft de gemeente Harderwijk laten weten.

Harderwijk zet zich in voor een schonere en veiligere samenleving. Daarom wil de gemeente een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om de uitstoot van CO2 te reduceren.

Uit toekomstscenario’s blijkt dat de toename van (weg)vervoer tot een dusdanige CO2-uitstoot leidt dat reducties in andere sectoren teniet worden gedaan. De ontwikkeling en stimulering van schone voertuigtechnologieën is dus ontzettend belangrijk.

Aardgas: schoon en goedkoop
De uitstoot van stikstofoxide is bij een auto op aardgas meer dan 90% lager dan bij een auto op diesel. De uitstoot van fijn stof is bij aardgasauto’s vrijwel nul.

De emissie van het broeikasgas CO2 is per gereden kilometer tot 25% lager dan bij benzine. Rijden op aardgas is dus goed voor het milieu en de gezondheid. Daarnaast is rijden op aardgas ook een stuk goedkoper dan de traditionele brandstoffen diesel en benzine.

Groengas: nog milieuvriendelijker
Aardgas is een zogenaamde transitiebrandstof en een opstap naar het nog milieuvriendelijkere biogas of groengas. Groengas wordt gemaakt uit het vergisten van organisch materiaal (zoals GFT en mest). Het kan dan zonder problemen gemengd worden met aardgas of direct in aardgasvoertuigen gebruikt worden.

De uitstoot van CO2 wordt ten opzichte van traditionele brandstoffen met 70% terug gebracht. Bij de vulpunten aan de Nobelstraat 6 (Van Scherpenzeel) en de Hertog Reinoudlaan 15 (Tam Oil) tankt u al volledig groengas.

Subsidie
Zelf rijdt de gemeente inmiddels met drie aardgasvoertuigen. Via natuurlijk verloop worden alle geschikte voertuigen vervangen door aardgasvoertuigen. De gemeente wil ondernemers en particulieren stimuleren om ook over te stappen op schoner vervoer.

De gemeente stelt daarom een aanschafsubsidie beschikbaar voor auto’s op aardgas. De subsidie bedraagt 10% van de aanschafwaarde met een maximum van € 1.500,-.
Provincie:
Tag(s):