donderdag, 17. februari 2011 - 18:01

Heerenveen wil alle baatbelasting terugbetalen

Heerenveen

Het college van B&W heeft besloten geen hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden over de baatbelasting in Heerenveen-Centrum. De rechtbank vernietigde op 6 januari de belastingaanslagen uit 2005 waartegen een kleine vijftig winkeleigenaren in het centrum van Heerenveen bezwaar hadden gemaakt. Deze baatbelasting was een bijdrage in de kosten van de herinrichting van het centrum in de jaren 2001 - 2003. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook alle andere baatbelastingaanslagen en de vrijwillig betaalde bijdragen voor die herinrichting aan de ondernemers terug te betalen.

In 2001 spraken de gemeente en de ondernemersvereniging HOV in een convenant met elkaar af dat het winkelcentrum voor ruim € 5 miljoen zou worden heringericht en verbeterd en dat de eigenaren van winkel- en kantoorpanden hier € 1,8 miljoen aan zouden meebetalen. Ongeveer dertig procent van de ruim 180 winkeleigenaren sloot een vrijwillige overeenkomst met de gemeente om hieraan mee te werken, op voorwaarde dat alle overige gebate ondernemers ook mee zouden betalen, via een baatbelasting. In 2005 heeft de gemeente die baatbelasting opgelegd.

Het middel van baatbelasting werd in die tijd in veel gemeenten toegepast om centrumverbeteringen mee te financieren. Daar werd echter in toenemende mate door winkeliers beroep tegen aangetekend bij de rechtbank. In deze processen stelde uiteindelijk het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, in 2003 en 2007 de criteria voor baatbelasting nader vast. Bij een toetsing aan die criteria komt de rechtbank in Leeuwarden nu tot de conclusie dat de herinrichting in Heerenveen niet voldeed aan die criteria en dat er dus geen baatbelasting mocht worden geheven.

Het college van B&W vindt het niet meer dan redelijk om nu ook alle ondernemers die vrijwillig hebben bijgedragen of die geen beroep hebben aangetekend hun geld terug te betalen. Bij alle overleg en besluitvorming over de herinrichting tussen gemeente en HOV was het uitgangspunt ’gelijke monniken, gelijke kappen’ absolute randvoorwaarde bij de medefinanciering door ondernemers. Nu dat uitgangspunt door de rechterlijke uitspraak niet langer haalbaar is, vindt het college dat alle ondernemers hun betaalde bijdrage terug moeten krijgen. In 2008 is al een risicovoorziening in de gemeentebegroting opgenomen voor de dekking van deze kosten.
De gemeenteraad zal in de vergadering van 28 maart beslissen over dit voorstel.
Provincie:
Tag(s):