woensdag, 25. mei 2011 - 11:33

Heerlen gaat henneptelers aanpakken

Heerlen

De gemeente Heerlen gaat illegale hennepplantages hard aanpakken. De gemeente heeft daartoe het project hennepplantages geaccordeerd. Dit project van gemeente en politie richt zich op het terugdringen van onveilige situaties rondom thuiskwekerijen in Heerlen-Noord.

Illegale hennepkwekerijen veroorzaken een veiligheidsprobleem dat zich in Heerlen-Noord op grote schaal voordoet. De illegale hennepteelt zorgt voor brandgevaar, overlast, gevaar voor de volksgezondheid en verloedering in woonwijken. Ook gaat e.e.a. vaak gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking en energiediefstal en speelt georganiseerde criminaliteit een steeds grotere rol. Gemeente Heerlen roept deze praktijken nu een halt toe door er samen met politie Limburg-Zuid fors op in te zetten.

Concreet betekent dit dat er de komende maanden vaker en gericht kwekerijen in Heerlen-Noord worden opgerold. De politie doet een inval en de gemeente zorgt voor ontmanteling van de aangetroffen plantage en vernietiging van de oogst. De kwekers worden hard aangepakt: de kosten voor de ontruiming worden voortaan door het toepassen van bestuursdwang direct op hen verhaald. Tegelijkertijd wordt daar waar nodig een nazorgtraject aangeboden, met behulp van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
Gaan kwekers echter nogmaals in de fout, dan wordt een preventieve dwangsom van 25.000 euro opgelegd. Doel van deze harde aanpak is om het illegaal (thuis) kweken van hennep zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Het project hennepplantages maakt deel uit van de Integrale Veiligheidsaanpak Heerlen-Noord. Deze Integrale Veiligheidsaanpak is opgezet om de veilig-heid(sbeleving) te verbeteren. Dit jaar zijn via Meld Misdaad Anoniem 61 meldingen over hennepplantages in Heerlen-Noord binnengekomen; 84 plantages zijn geruimd. Het project loopt in principe tot en met 31 december 2011
Provincie:
Tag(s):