zaterdag, 3. december 2011 - 9:56

Heerlen verkiest gecontroleerde sloop deel winkelcentrum

Heerlen

Burgemeester Paul Depla heeft een voorgenomen besluit bekendgemaakt om de Vereniging van Eigenaren (VVE) opdracht te geven tot zo spoedige mogelijke sloop. 'De VVE kan hier tot maandag 12.00 uur op reageren, daarna wordt het besluit definitief', meldt de gemeente Heerlen.

Geïnformeerd
VVE, ondernemers en bewoners van de Homerusflat boven ’t Loon zijn over dit voorgenomen besluit geïnformeerd. Nadat het besluit definitief is, zullen ze verdere informatie ontvangen.

Sloopplan
'Uit metingen is vandaag gebleken dat de druk nog altijd toeneemt. Deze verdere verslechtering is aanleiding om nu te kiezen voor gecontroleerde sloop. Bij spontane verzakking of instorting zijn er meerdere onzekere factoren die mogelijk van invloed zijn op de omgeving', meldt de gemeente.

'Veiligheid gaat boven alles. Daarom wordt er nadat het besluit definitief is, een sloopplan uitgewerkt waarin duidelijk wordt wanneer en op welke manier gesloopt wordt. Ook kan dan meer gezegd worden over de planning.

Infopunt
Zaterdag 3 december is voor bewoners van 9.00 tot 14.00 uur in de Publiekshal in het Stadhuis een speciaal Infopunt geopend voor vragen en praktische zaken over ’t Loon. Bewoners kunnen dan onder meer terecht voor een ontheffing voor mensen die ook het afgesloten gebied moeten zijn, zoals bijvoorbeeld familie, thuiszorg of apotheek.

Met Q-park zijn afspraken gemaakt over het weghalen van auto’s van bewoners en eventueel vervangende parkeerruimte.
Provincie:
Tag(s):