vrijdag, 28. januari 2011 - 14:40

Helft cafés en disco's houdt asbak op tafel

Den Haag

Uit cijfers van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), die vrijdag bekend zijn gemaakt, blijkt dat in het laatste kwartaal van 2010 het rookverbod bij cafés en discotheken voor de helft wordt nageleefd.

‘Dit percentage lag in het 3e kwartaal van 2010 ook al op 50%’, meldt de nVWA vrijdag.

Overige openbare gelegenheden
In restaurants, cafetaria's, sportkantines en eetgelegenheden van musea en theaters wordt het rookverbod nog wel steeds goed nageleefd.

Meting
Om inzicht te krijgen in het naleefniveau van de regels voor de rookvrije horeca zijn in 25 gemeenten circa 600 horecagelegenheden periodiek bezocht. Het gaat om een representatieve steekproef waarbij rekening is gehouden met: de spreiding over Nederland; het aantal inwoners per provincie; en de gemeentegrootte.

Per gemeente zijn de volgende zes horecacategorieën bezocht: café en discotheek; restaurant; cafetaria en snackbar; sportkantine; kunst en cultuur (theater, bioscoop, museum); hotel en recreatie. Tijdens het bezoek is geobserveerd of er aanwijzingen zijn dat binnen de gelegenheid wordt gerookt en welke rookvoorzieningen er worden aangeboden.
Provincie:
Tag(s):