maandag, 14. maart 2011 - 15:31

Helft meldingen Commissie-Samson nog in onderzoek

Den Haag

Afgelopen januari had de Commissie Samson - de commissie die onderzoek doet naar het seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst - 36 zaken van mogelijk seksueel misbruik bij het OM aangemeld. Dit heeft het OM maandag laten weten.

Van die 36 gemelde zaken waren er elf voor politie en OM nieuw, 24 zaken waren al bekend en één melding was niet na te trekken omdat de melder niet op het opgegeven adres of telefoonnummer bereikbaar bleek. Met alle melders is inmiddels contact opgenomen

Nieuwe zaken
Van de elf meldingen die nieuw waren zijn er nog acht in onderzoek. Eén melding bleek bewust onjuist en twee melders hebben na het gesprek dat ze naar aanleiding van hun melding met de politie hebben gehad, besloten geen aangifte te doen.

Bekende zaken
Bij politie en OM waren 24 gemelde zaken al bekend door een eerdere melding of aangifte. Van die bekende zaken zijn er tien nog in onderzoek. In vijf zaken vindt op dit moment al vervolging plaats op basis van de eerdere aangifte. In één zaak was er in het verleden al sprake van een veroordeling en vier zaken waren in het verleden al wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

Drie melders wilden na met de politie te hebben gesproken geen aangifte doen. Met een andere melder is vele malen gepoogd nader contact te hebben maar dat is tot op heden niet gelukt.

Schrijnende zaken
Acht van de 36 gemelde zaken werden door de Commissie-Samson schrijnend genoemd omdat de kans bestond dat het seksueel misbruik daar voortduurde. Van die acht meldingen hadden twee meldingen betrekking op dezelfde zaak.

In één zaak was er al sprake van een veroordeling en in één zaak was er al sprake van sepot. De overige vijf zaken zijn nog in onderzoek. Geen van deze onderzoeken heeft tot nu toe aanwijzingen opgeleverd dat er op dit moment sprake is van seksueel misbruik.
Provincie:
Tag(s):