maandag, 12. december 2011 - 17:11

Helmen gevonden uit 80-jarige oorlog in Coevorden

Coevorden

Tijdens archeologisch onderzoek in de bouwput van het Hof van Coevorden zijn drie helmen uit de 80-jarige oorlog gevonden.

Het ondezoek is uitgevoerd in 2007 en 2008. Eén helm is toen al getoond, de andere twee helmen zijn destijds vanwege hun kwetsbare conditie met grond en al verzameld en zijn nu blootgelegd. Op dit moment zijn alle vondsten voor restauratie bij het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort. De drie helmen zijn inmiddels gerestaureerd. Het gaat in twee gevallen om een cabasset, een peervormige helm uit de zestiende of zeventiende eeuw.

De andere helm is een zogenaamde morion: een helm met een brede rand en opstaande kam. Twee helmen hebben dusdanige krijgsschade dat de eigenaar de strijd waarschijnlijk niet heeft overleefd. Mogelijk zijn de helmen in de gracht van de vesting Coevorden terechtgekomen tijdens een strijd tegen Spaanse troepen.

Piekenier
De cabasset is is een helm die rond 1600 werd gebruikt door piekeniers of musketiers. Een piekenier is een soldaat die vocht met een piek, een lange lans van drie tot vijf meter lang. Piekeniers droegen een half harnas, alleen op het bovenlichaam, en een helm. Het is niet zeker of de helm van een Spaanse of Nederlandse soldaat is geweest.

Vesting
Coevorden Coevorden was in de zestiende eeuw een vesting en werd in 1580 door de Spaanse troepen veroverd. Twaalf jaar later werd er wederom om Coevorden gestreden en werd een groot deel van de stad verwoest. Het is goed mogelijk dat de helmen tijdens een van deze slagen gebruikt is.

Opgravingen
Voordat is begonnen met de bouw van het Hof van Coevorden is het bouwterrein onderzocht op archeologische resten. Het materiaal dat daarbij is verzameld wordt nog steeds onderzocht door het Archeologisch Diensten Centrum. Bij de opgravingen zijn archeologische vondsten gedaan zoals kanonskogels in vele maten, musketkogels, messen, dolken, sabels, tabaksdozen. Daarnaast ook veel regulier afval zoals oude bezems, schoenen, kloten (houten ballen met loden kernen voor het klootschieten) en hang en sluitwerk. Bijzonder is ook de vondst van een prehistorische bijl gemaakt van een stuk gewei. De vondsten worden na de conservering voor expositie in bruikleen gegeven aan de gemeente Coevorden.
Provincie:
Tag(s):