dinsdag, 3. mei 2011 - 14:46

Herdenkingen 4 mei in Veere

Veere

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Ook in de gemeente Veere worden op verschillende plaatsen herdenkingen georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht.

Domburg
Organisatie: De Werkgroep 4 mei herdenking Domburg en Protestantse Kerkgemeenschap Domburg.
Herdenkingsdienst waarin ruimte is voor zang, meditatie en gebed. Gemeenteraadslid Karin Wouters-Kleinepier houdt een korte meditatie tijdens de dienst. De ‘Last Post’ wordt geblazen en twee minuten stilte worden in acht genomen, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. De dienst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het kerkgebouw van de Protestantse Kerkgemeenschap Domburg aan de Markt.

Gapinge
Organisatie: Christelijke Oranjevereniging Gapinge.
Om 19.40 uur verzamelen bij verenigingsgebouw De Spil. Van daaruit is er een stille tocht naar de begraafplaats. Op de begraafplaats volgt een toespraak door wethouder Jaap Melse, de ‘Last Post’ wordt geblazen, twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend wordt het Wilhelmus gezongen. Er worden bloemen gelegd bij het monument door wethouder Melse, vertegenwoordigers van verenigingen, scholen, kerken en particulieren. Om 20.15 uur is de herdenking afgelopen. In de Spil is na afloop koffie voor de aanwezigen en kan er worden nagepraat.

Oostkapelle
Organisatie: Het 4 mei comité van de Oranjevereniging Oostkapelle
Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk en bij het ‘Monument voor onze gevallenen’. Aanvang 19.00 uur met muziek van muziekvereniging Crescendo. De klok luidt van 19.15 tot 19.20 uur. Om 19.30 uur is er een welkomstwoord door comitélid Rinus Bimmel. Dan volgt een inleiding door gemeenteraadslid Peter Geene, koraalmuziek, voorlezen van een memorandum en invulling door kinderen van de Archipelschool De Knotwilg. Om 19.50 uur gaat het hele gezelschap naar buiten. Om 19.58 wordt de ‘Last Post’ geblazen en twee minuten stilte wordt afgesloten met het zingen van het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus. Buiten is gelegenheid tot het leggen van bloemen. De herdenking wordt afgesloten met een slotwoord door comitélid Piet van der Klis.

Serooskerke
Organisatie: Het comité dodenherdenking
Om 19.25 uur verzamelen bij het monument op het plein bij de Johanneskerk. Herdenking met bloemenceremonieel door kinderen van basisschool de Wegwijzer. Kranslegging bij het monument en aansluitend stille tocht naar de begraafplaats onder het luiden van de klok. Toespraak door gemeenteraadslid Ad Maris en aansluitend een
declamatie door de organisatie. De ‘Last Post’ wordt geblazen, 2 minuten stilte en zingen van het Wilhelmus. Er worden bloemen gelegd door de organisatie, Ad Maris en andere aanwezigen.

Veere
Organisatie: Oranjevereniging Veere
Aanvang 19.00 uur. Vesperdienst met zang en muziek in de Kleine Kerk aan de Kapellestraat in Veere. Om 19.25 uur verzamelen de kinderen van beide basisscholen en andere belangstellenden zich in stilte bij het vredesmonument in de tuin van de Grote Kerk. Om 19.30 uur luiden de klokken en vertrekt de stille tocht naar het oorlogsmonument op de oude begraafplaats van Zanddijk. De kinderen nemen enkele lantaarns mee en zij lopen voorin de stoet. Bij aankomst op de begraafplaats krijgt iedereen een bloem. Er is koraalmuziek en de namen van de slachtoffers worden genoemd. De ‘Last Post’ wordt gespeeld en aansluitend worden 2 minuten stilte in acht genomen. Dit wordt afgesloten met het zingen van het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus. Aansluitend is er een toespraak door gemeenteraadslid Marion van Stiphout. De kinderen van de basisschool dragen een gedicht voor. Na het dankwoord door de Oranjevereniging worden bloemen gelegd door Marion van Stiphout, Wijkvereniging Zanddijk, Stadsraad Veere, Protestantse Gemeente i.w. Veere, de Oranjevereniging Veere, de schoolkinderen en alle belangstellenden.

Vrouwenpolder
Organisatie: de Christelijke Oranjevereniging Vrouwenpolder
Om 19.00 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Pelgrimskerk aan de Fort den Haakweg 2 met liederen en voordrachten. Om 19.40 uur vertrekt het gezelschap in een stille tocht vanaf de kerk naar de begraafplaats aan de Zoekweg. Bij de uitgang van de kerk worden bloemen uitgereikt. Op de begraafplaats zijn enkele toespraken, met onder andere een proclamatie door gemeenteraadslid Maaike Walraven-Janssen. Een moment van stilte voor gevallenen in WOII en bij vredesoperaties wordt in acht genomen. Aansluitend zingen van het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus. Dan volgt een kranslegging door Maaike Walraven-Janssen, de schoolkinderen en andere aanwezigen. Om 20.15 uur keert het gezelschap terug naar De Rank aan de Schoolstraat 9 voor een samenkomst met koffie, thee en limonade. Om 20.20 uur is daar een DVD-vertoning over het concentratiekamp Neuengamme.
Provincie:
Tag(s):