donderdag, 14. juli 2011 - 18:43

Herinirichting Bruse vissershaven begint medio augustus

Bruinisse

De herinrichting van de Vissershaven in Bruinisse begint medio augustus, na de bouwvakantie.

Dit betekent dat het Havenplateau tijdens de Visserijdagen van 14 tot en met 16 juli gewoon dienst kan doel als locatie voor festiviteiten.

De herinrichting van de Vissershaven moet eind december gereed zijn.

Doel van deze herinrichting is om het beeld van de Vissershaven te versterken, waardoor deze plek aantrekkelijker wordt voor zowel de Bruënaren zelf als voor toeristen. Daarvoor is het nodig om de oude steigers te vervangen. Aan de loswal komen nieuwe steigers, waar de mosselkotters kunnen afmeren.
Gelijktijdig met de herinrichting worden ook de dijken rond de haven versterkt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met projectbureau Zeeweringen. Door deze samenwerking wordt “werk met werk” gemaakt. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Naast de herinrichtingwerkzaamheden en dijkversterking wordt ook een deel van het havenplateau gesaneerd. De vervuilde grond wordt afgegraven en vervangen door schone grond

De herinrichting van de Vissershaven maakt deel uit van het programma Bruinisse voortvarend, waartoe onder meer ook de herontwikkeling van diverse plaatsen in het centrum, uitbreiding van Riekusweel, de verplaatsing van de voetbalvelden en vervangende nieuwbouw in het dorp behoren.

Voor de herinrichting van de Vissershaven en de ontwikkeling van toeristische arrangementen door de mosselsector heeft de gemeente in 2009 in totaal € 1,9 miljoen subsidie gekregen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Stimuleringsregeling Voordelta. Deze subsidie is bedoeld om het toerisme in een regio te stimuleren. Hiervoor is in overleg met de mosselsector en de ondernemers uit het dorp gekeken naar mogelijkheden voor arrangementen of programma’s voor toeristen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van activiteiten rond de mossel. Hiervan kunnen het dorp én de gehele regio profiteren.
Provincie:
Tag(s):