woensdag, 20. juli 2011 - 19:21

Herinrichting van Commandementsplein en De Molenberg

Delfzijl

Na de bouwvak vanaf 29 augustus 2011 start de gemeente met de herinrichting van het Commandementsplein en plein De Molenberg in Delfzijl. De werkzaamheden duren tot begin 2012.

Het college had beide pleinen integraal aanbesteed. Met de kanttekening dat als de aanbesteding hoger zou uitvallen dan het beschikbare budget, alleen plein De Molenberg te gunnen. Na het collegebesluit van 7 juni 2011 is de gemeenteraad geïnformeerd.

Tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2011 is een motie aangenomen van de fracties Fractie 2014, PvdA, VVD, D66, Lijst Stulp en de ChristenUnie om de herinrichting van het Commandementsplein gelijktijdig uit te voeren met de herinrichting van het plein De Molenberg. De fracties vinden de gelijktijdige aanpak van beide pleinen wenselijk vanwege de samenhang en de huidige slechte staat van het Commandementsplein.Het college aanvaardt de motie, alleen stelt hij de raad voor om de extra kosten van 175.000 euro te dekken uit de algemene reserve.
Provincie:
Tag(s):