dinsdag, 18. januari 2011 - 15:54

Heros Sluiskil vangt tijdelijk bluswater Moerdijk op

Sluiskil

Heros Sluiskil stelt opvangcapaciteit beschikbaar voor het opslaan van verontreinigd bluswater afkomstig van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Het gaat hierbij om tijdelijke opvang ca. 7500 m3 verontreinigd water.

Inspecteurs van de Provincie Zeeland houden toezicht op de werkzaamheden.
Maandag 17 januari 2011 is de eerste tanker gelost bij Heros. De Provincie ziet toe op naleving van de voorschriften en dus ook op de op- en overslag van het verontreinigde bluswater. Tijdens de opslagperiode zal de Provincie de wijze van opslag periodiek controleren. De eerste opslag is volgens regels goed verlopen.
De op- en overslag van tankers op het terrein van Heros neemt een aantal dagen in beslag.

De Provincie heeft Heros erop gewezen dat er geen geurverspreiding mag plaats vinden en dat Heros hiervoor passende maatregelen moet nemen. Verder zijn met Heros afspraken gemaakt over de wijze van opslag zodat het bluswater niet vermengd kan worden met ander afvalwater. Ook is afgesproken dat Heros de Provincie inlicht wanneer het water weer afgevoerd zal worden om ergens anders te worden verwerkt.

De capaciteit van het bedrijf dat het water verwerkt, Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM) in Moerdijk, is te gering om al het bluswater op te slaan. Omdat Heros wel vaker afvalwater van ATM ontvangt, heeft ATM aan Heros gevraagd dit water tijdelijk op te slaan.

Heros mag binnen zijn vergunning het verontreinigde water opslaan. Het bedrijf levert eventueel het water op een later tijdstip weer terug aan ATM, zodat ATM het water kan verwerken.

Het bluswater wordt tot die tijd opgeslagen in gesloten bovengrondse tanks, zodat (geur)overlast beperkt wordt. Het transport en de eindbestemming is afgestemd met de provincie Noord-Brabant en de Regionale Milieudienst West-Brabant.

Mocht Heros het water zelf willen verwerken, dan is dat volgens de vergunning slechts mogelijk onder strikte voorwaarden. Heros moet aantonen dat de afvalwaterzuivering dit aankan en moet onderzoek doen naar de concentraties stoffen in het water zodat de kwaliteit van het in- en uitgaande water voldoet aan de vergunning. Hierin wordt de Provincie bijgestaan door Rijkswaterstaat Zeeland.
Provincie:
Tag(s):