maandag, 12. september 2011 - 13:27 Update: 08-07-2014 0:56

Het gaat vanavond 'knetteren' op de ledenvergadering van Ajax

Amsterdam

(Elfvoetbal) Het zal maandagavond 'donderen en bliksemen' in de Amsterdam ArenA. Dan komt de ledenvergadering bijeen van Ajax waar de befaamde stemronde plaats zal vinden.

Maar er is onder de leden van Ajax verdeeldheid ontstaan inzake de structuur- en statutenwijziging, die ter sprake zal komen.

Ook is er kritiek over de gevolgde procedure, waarbij tegenstanders van de plannen niet in staat worden gesteld om hun bezwaren richting de overige leden te duiden. Voorstanders van de plannen is dit wel toegestaan.

Dat meldt De Telegraaf. De voornaamste kritiek is terug te leiden naar de nieuwe status van het bestuur en daardoor indirect ook de raad van commissarissen. De ledenraad (24 personen) en het clubbestuur (5 leden) worden samengevoegd in een nieuwe bestuursraad.

Deze zal waarschijnlijk uit zeven leden gaan bestaan. Daardoor wordt de invloed van de vereniging aanzienlijk beperkt. Ook omdat in de toekomst nieuwe bestuursleden in principe alleen door de oude bestuurders worden voorgedragen.

De mogelijkheid om vanuit de vereniging kandidaten te introduceren, is immers zeer complex. Tegelijk wordt het erg lastig om meer voetballers in de diverse bestuurslagen van de club te krijgen.

Zo vormen Johan Cruijff en Edgar Davids al een minderheid tegen drie specialisten in de RvD. Nu dreigt in de nieuwe bestuursraad hetzelfde te gebeuren. De club Ajax kan ook nauwelijks meer ingrijpen, wanneer de zeven bestuurders en vijf commissarissen voor een koers kiezen die de vereniging niet aanstaat, wordt de voornaamste kritiek geformuleerd die graag door De Telegraaf wordt opgetekend uit de mond van Johan Cruijff.

De klankbordgroep Verenigingszaken, die de wijzigingen voorstelt, bestaat uit Uri Coronel, Cor van Eijden, Mark Geestman, Keje Molenaar, Ruud Haarms, Cees van Oevelen en Hennie Henrichs. Van deze groep worden Geestman, Van Oevelen en Henrichs genoemd als kandidaten voor de nieuwe bestuursraad, met Henrichs als mogelijk voorzitter. Inmiddels zijn er ook vanuit de vereniging diverse andere kandidaten aangemeld.

Een deel van de leden wil de statutenwijzigingen maandagavond niet in stemming brengen en zal voorstellen om het plan eerst uitgebreider met de achterban te bespreken.
Categorie:
Tag(s):