woensdag, 30. maart 2011 - 23:12

Hippisch centrum Woldenpark presenteert Businesscase

Zuidwolde

Initiatiefnemers van het hippisch centrum Woldenpark hebben woensdag, de businesscase aan het college van De Wolden gepresenteerd. In de presentatie is het plan op hoofdlijnen toegelicht. Voor de beoordeling heeft de gemeente een gespecialiseerd bureau in de arm genomen. Het Woldenpark is een initiatief voor een hippisch centrum nabij Gijsselte.

Volgende week overhandigen de initiatiefnemers de business case aan bureau Buiten dat voor de gemeente het plan beoordeelt. De beoordeling van dit bureau dient als advies voor het college. Bij de besluitvorming wordt de gemeenteraad betrokken door het college.

De initiatiefnemers van het Woldenpark willen met de business case inzicht bieden in de haalbaarheid van de plannen. De case gaat in op de financiële economische en markttechnische aspecten van het plan.

Het streven is om de besluitvorming over het plan af te ronden voor de zomer van 2011. De planning is afhankelijk van de uitkomsten van de beoordeling.
Provincie:
Tag(s):