vrijdag, 23. december 2011 - 14:58

Hof bevestigt: Trafigura exporteerde zeer giftig afval

Amsterdam

Trafigura is vrijdag in hoger beroep schuldig bevonden aan illegale export van afval uit Nederland naar Afrika en het verzwijgen van ‘voor het leven en de gezondheid schadelijke karakter’ van het afval toen het bedrijf dat in Amsterdam aanbood.

‘Wij zijn tevreden dat het internationale milieumisdrijf van Trafigura door de Nederlandse rechter wordt bestraft. De uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof doet recht aan het internationale verdrag van Bazel, dat landen met een fragiele milieuwetgeving moet beschermen tegen afvaldump’, meldt Greenpeace vrijdag.

Het Verdrag van Bazel is er om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van afval. “Deze uitspraak is een waarschuwing voor alle bedrijven die Afrika als goedkoop afvoerputje voor afval beschouwen. Het hof heeft bevestigd dat het om schadelijk en zeer giftig afval ging”, vindt Marietta Harjono, campagneleider toxische stoffen van Greenpeace, dat in 2006 aangifte deed van de milieudelicten.

Trafigura, de op twee na grootste oliehandelaar ter wereld, rook winst in 2006 toen het zeer lage kwaliteit coker nafta opkocht om dat met een omstreden proces op volle zee te ontzwavelen in tankers zoals de Probo Koala. Het ongebruikelijk stinkende en giftige restproduct kon in Amsterdam worden verwerkt via afvalverwerker APS, maar Trafigura koos voor illegale export en leurde er maanden mee langs verschillende havens.

Het Nederlands Forensisch Instituut nam monsters van de gevaarlijke gifcocktail van nafta, natrium hydroxide, benzeen, sulfide en mercaptide. Dit spul belandde voor een prikje in de dichtbevolkte sloppenwijken in en rond hoofdstad Abidjan van Ivoorkust. Meer dan honderdduizend omwonenden meldden zich met gezondheidsklachten. De Ivoriaanse overheid meldde zestien doden en keerde in 2007 schadevergoedingen uit aan de nabestaanden.

Sinds de illegale dump in augustus 2006 aan het licht kwam, heeft Trafigura kosten noch moeite gespaard om aan een veroordeling te ontkomen en waarheidsvinding te frustreren. Nederland is een belastingparadijs voor zulke internationaal opererende bedrijven, vindt Greenpeace. Het zou moeten stoppen milieudelinquenten als Trafigura te belonen met een gunstig vestigingsbeleid vol belastingvoordeeltjes.

Greenpeace heeft zich jarenlang ingespannen voor de totstandkoming van het Verdrag van Bazel en deed in 2006 aangifte tegen het in Nederland gevestigde Trafigura, omdat het giftige afval vanuit Amsterdam illegaal werd geëxporteerd en in sloppenwijken werd gedumpt. De milieuorganisatie blijft zich sterk maken voor de bescherming van mens en milieu, onder meer door bij te dragen aan internationale verdragen en regels.
Provincie:
Tag(s):