donderdag, 14. juli 2011 - 8:48

Hoge Raad maakt gehakt van werkgever NAK

Emmeloord

Drie werkneemsters van de Keuringsdienst voor Zaaizaad- en Pootgoed (NAK) in Emmeloord zijn na maar liefst12 jaar procederen tegen hun werkgever door de Hoge Raad in het gelijk gesteld.

De uitspraak van het hoogste rechtscollege is vernietigend: “Wanneer we de hele gang van zaken bezien, dan is geen andere conclusie mogelijk dan dat NAK de gevaren kende en desondanks aanvankelijk niets effectiefs heeft gedaan. Zij heeft haar werknemers welbewust door laten werken onder ontoelaatbare arbeidsomstandigheden. Mijns inziens kan dat moeilijk anders dan als grove schuld worden gekwalificeerd”, schrijft de Procureur Generaal mr. Spier.

beroepsziekten
Bureau Beroepsziekten FNV was in 1999 naar de rechter gestapt, omdat de vrouwen arbeidsongeschikt waren geworden door concentratie- en geheugenklachten, chronische vermoeidheid en gewrichtsaandoeningen. De klachten werden veroorzaakt door vrijkomend stof bij de verwerking van grasmonsters. Deze stof bevatte giftige schimmels die het zenuwstelsel kunnen aantasten.

De eerste klachten van de werknemers deden zich voor rond de verhuizing van het laboratorium van Ede naar Emmeloord in 1998. Daardoor was in de oude vestiging de afzuiging geruime tijd afgekoppeld. En in de nieuwe behuizing was sprake van een ondeugdelijke aansluiting. Ook werkten de droogkasten niet optimaal waardoor de schimmels (endotoxinen) in de graspollen zich sterk vermenigvuldigden. Het leidde tot 5000 keer de door de Gezondheidsraad geadviseerde concentratie.

Hoge Raad verwerpt eerdere uitspraak
Aanvankelijk stelde de kantonrechter de werkneemsters in het ongelijk. Maar in hoger beroep stelde het gerechtshof de nalatigheid van het NAK vast en veroordeelde de keuringsdienst tot betaling van een voorschot aan de drie werkneemsters van in totaal 40.000 euro. Wat voor een hardleerse werkgever NAK is, blijkt wel uit het feit dat zij tot het gaatje ging: in cassatie bij de Hoge Raad, die het overheidsbedrijf uiteindelijk afserveerde.

Laatste etappe in wat door Bureau Beroepsziekten wel als de ‘Grasmonster-affaire’ is betiteld, is vaststelling van de schadevergoeding. Het Bureau verwacht dat die in de papieren gaat lopen voor NAK, gezien de voortdurende arbeidsongeschiktheid van de drie clienten.
Provincie:
Tag(s):