maandag, 26. september 2011 - 10:16

'Hogere zorgpremie bij ongezonde leefstijl'

Den Haag

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere premie voor de zorgverzekering zouden moeten betalen. Dat blijkt uit een enquête van het CBS.

Voor ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen bij wie genetisch is vastgesteld dat ze een grotere kans op ziekte hebben, hoeft de premie daarentegen niet omhoog.

Minder solidair met rokers en drinkers
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit: iedere volwassene betaalt dezelfde premie voor de basiszorgverzekering, ongeacht leeftijd, gezondheid of kans op ziekte. Echter, bijna 55 procent van de volwassenen in ons land vindt dat de zorgpremie voor rokers en mensen die veel alcohol drinken hoger zou moeten zijn. Bijna een kwart is voorstander van een hogere zorgpremie voor mensen die onvoldoende bewegen.

Niet-rokers: zorgpremie rokers omhoog
Vooral niet-rokers vinden dat rokers een hogere zorgpremie zouden moeten betalen. Van hen is 65 procent die mening toegedaan, tegenover 38 procent van degenen die af en toe roken en 18 procent van de dagelijkse rokers. Van de laatste groep vindt ruim 70 procent juist dat de premie voor rokers ongewijzigd zou moeten blijven.

Geen hogere premie bij een grotere kans op ziekte
Hoewel ouderen relatief veel gebruik maken van de gezondheidszorg vindt bijna 60 procent van de volwassen bevolking dat de zorgpremie voor ouderen ongewijzigd zou moeten blijven. Ruim 30 procent vindt zelfs dat de zorgpremie voor deze groep lager zou moeten zijn. Voor mensen met een niet zo goede gezondheid vindt 81 procent dat de premie gelijk moet blijven. Een vergelijkbaar deel heeft dezelfde mening als het gaat om mensen die genetisch belast zijn.
Provincie:
Tag(s):