woensdag, 12. oktober 2011 - 9:35

Holland Casino verandert van concept; ROC niet naar KazerneKwartier

Venlo

Holland Casino heeft besloten niet het casino-concept Play Your Game in Venlo te ontwikkelen, maar het huidige concept te handhaven. De reden is dat Holland Casino het risico te groot acht dat het nieuwe concept niet tijdig gerealiseerd kan worden in verband met de bezwaar- en beroepprocedure rondom het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER). Tevens heeft ROC Gilde Opleidingen inmiddels definitief laten weten niet naar het KazerneKwartier te komen, zo meldt de gemeente Venlo.

Holland Casino heeft besloten om het nieuwe casino-concept Play Your Game niet als eerste in Nederland in Venlo te realiseren. Wel is Holland Casino voornemens om voor het huidige casino – waarvan de bestemmingsvergunning in 2015 verloopt – een nieuwe locatie in Venlo te zoeken. De reden hiervoor is dat Holland Casino de risico’s te groot acht dat men Play Your Game niet tijdig (eind 2013) in het KazerneKwartier kan realiseren. Dit in verband met de mogelijkheden van bezwaar en beroep, die ongetwijfeld benut gaan worden. Dat zou betekenen dat Holland Casino vertraging oploopt met de uitrol van haar nieuwe strategie en dat is voor het bedrijf niet acceptabel.
Holland Casino wil graag in Venlo blijven. Vóór december moet duidelijk zijn hoe daar inhoud aan kan worden gegeven.

ROC Gilde Opleidingen
ROC Gilde Opleidingen heeft definitief moeten besluiten niet te verhuizen naar het KazerneKwartier. Al eerder heeft Gilde Opleidingen moeten concluderen dat een zelfstandige ontwikkeling op dit terrein financieel niet haalbaar was. De afgelopen maanden is derhalve in nauw overleg onderzocht of de vestiging van het ROC in het Multi Functionele Centrum mogelijk was. Volgens ROC Gilde Opleidingen bleek dit onderwijskundig en qua medegebruik minder geschikt. De voornaamste reden van het besluit is echter gelegen in de rijksbezuinigingen die op ROC Gilde Opleidingen afkomen. ROC Gilde Opleidingen geeft aan dat het geen eenvoudige beslissing was om niet naar het KazerneKwartier te verhuizen, met name vanwege de kansen die deze contextrijke leeromgeving biedt. Met name de rijksbezuinigingen dwingen het ROC tot herbezinning op haar integrale huisvestingsvraagstuk. In de komende tijd zal ROC Gilde Opleidingen daar een afweging in maken.
Provincie:
Tag(s):