woensdag, 19. oktober 2011 - 10:37

Homoseksuelen steeds vaker weggepest

Het komt steeds vaker voor dat homoseksuelen vanwege hun geaardheid worden weggepest uit hun buurt.

Uit cijfers van antidiscriminatiebureaus en enkele politiekorpsen blijkt dat in de eerste negen maanden van dit jaar het in Nederland al zeker 34 keer is voorgekomen, zo melden verschillende media. Over heel 2010 ging het om 29 gevallen, in het jaar ervoor om 27 gevallen.

Dit jaar zijn er in totaal al 158 gevallen geweest waarbij mensen zijn weggepest. Dan ging het behalve om seksuele geaardheid onder meer om ras (96 gevallen) en het hebben van een handicap (11 gevallen). Vorig jaar ging het in totaal om 194 incidenten, in 2009 waren het er 142.

Volgens de branchevereniging van antidiscriminatiebureaus zijn de genoemde aantallen het "topje van de ijsberg'', onder meer omdat discriminatie niet altijd herkend en geregistreerd wordt.
Provincie:
Tag(s):