maandag, 17. oktober 2011 - 10:17

Honderdduizend jaar oude werktuigen Neanderthaler gevonden

Een internationaal archeologisch onderzoeksteam onder leiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in het Limburgse St. Geertruid een spectaculaire archeologische ontdekking gedaan: een vindplaats uit het Midden Paleoliticum van vermoedelijk tussen de 70.000 en 100.000 jaar oud en mogelijk nog ouder.

Slechts van één andere plek in Nederland is een dergelijke intacte vindplaats bekend. De vondst bestaat uit een vuurstenen kern en afslagen die door de Neanderthalers werden gebruikt om gereedschap van te maken en twee werktuigen. Neanderthalers waren voorlopers van de moderne mens, die hier pas 40.000 jaar geleden ten tonele verschijnt.

Het onderzoeksteam verwachtte niet onmiddellijk iets te vinden. Het doel van dit veldonderzoek was een beeld te krijgen van de ouderdom van de aanwezige stratigrafische niveaus (bodems) en inzicht in de wijze waarop de verschillende niveaus zijn gevormd. Zo zou een inschatting gemaakt kunnen worden hoe groot de kans is dat in dit gebied intacte (in situ) vindplaatsen uit de vroege prehistorie aan te treffen zijn. En wonder boven wonder wordt er direct een gevonden. Een speld in een hooiberg.
Deze vondst maakt het waarschijnlijk dat op deze plek, de Kaap van Sint Geertruid, gem. Eijsden-Margraten, nog veel meer intacte vindplaatsen uit deze periode te vinden zijn. Ze bevinden zich, net als deze, onder metersdikke afzettingen.

Jos Bazelmans, Hoofd Sector Kennis Onroerend Erfgoed van de Rijksdienst: 'St. Geertruid is de rijkste vindplaats van los gevonden artefacten uit het midden-Paleolithicum in Nederland. De nieuwe vondsten bevinden zich op de plaats waar ze oorspronkelijk zijn achtergelaten. Dat stelt ons in staat de Neanderthaler bewoning exact te dateren. Nu weten we ook in welk klimaat en in welke natuurlijke omgeving ze leefden."

Het archeologiebeleid van de Rijksdienst is overigens op gericht om zoveel mogelijk archeologische vindplaatsen in de bodem te behouden en zo min mogelijk op te graven. Met behulp van de verzamelde gegevens wordt getracht de in de ondergrond aanwezige vindplaatsen zo goed mogelijk te beheren en te beschermen. Daarnaast kunnen met deze gegevens kaarten gemaakt worden waarop voorspeld wordt waar bepaalde type archeologische vindplaatsen kunnen worden verwacht, op welke diepte en van welke ouderdom.
Provincie:
Tag(s):