dinsdag, 8. maart 2011 - 22:50

Hoogeveen biedt kansen aan uitkeringsgerechtigden

Hoogeveen

Ook in 2011 biedt de gemeente Hoogeveen instroommogelijkheden aan uitkeringsgerechtigden in de gemeentelijke organisatie. Ook de groep die met ontslag bedreigd wordt en staat ingeschreven bij het UWV wordt hierin meegenomen. Gelet op het aantal jeugdige werklozen is er extra aandacht voor de instroom van jongeren.

“In deze tijden van recessie wil de gemeente Hoogeveen haar verantwoordelijkheid nemen en als werkgever een voorbeeldfunctie vervullen. Wij hopen dat het bedrijfsleven ons voorbeeld volgt”, aldus wethouder Ton Bargeman.

Om de kans voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten zullen er onder andere BBL-trajecten worden aangeboden. Een BBL-traject is een tijdelijke aanstelling gedurende twee jaar in combinatie met een leertraject op mbo-niveau. Ook worden de mogelijkheden van traineeships bekeken, waarbij pas afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers de kans krijgen met aanvullende opleiding om zich verder te bekwamen binnen een gemeentelijke functie. Wethouder Klaas Smid: “Als het nodig is, investeren we graag in mensen om ze te helpen in hun loopbaan.”

De gemeente Hoogeveen biedt bijvoorbeeld Lea Prins tijdelijk de mogelijkheid om werkervaring op te doen bij het team Communicatie. Lea: "In vacatures wordt meestal gevraagd naar werkervaring. Op deze manier doe ik ervaring op en hoop ik snel een kans te krijgen op de arbeidsmarkt. De overheid spreekt mij aan, omdat ik graag in mijn werk een bijdrage wil leveren aan de samenleving."

In 2010 kregen 27 mensen de kans om vanuit de Wet werk en bijstand (WWB) en Werkloosheidswet (WW) in te stromen. Om jongeren ervaring op te laten doen in een gemeentelijke organisatie werden er ook twintig stageplaatsen gerealiseerd op zowel mbo als hbo-niveau en is gestart met vier BBL-trajecten en één traineeship.
Provincie:
Tag(s):